Konseptet

Vi har utviklet en digital plattform for gjennomføring av brannøvelser. Ved bruk av animasjon og et tydelig budskap tar vi deg meg på en digital brannøvelse.

Øvelsen inneholder kartlegging av kunnskaper for å danne et riktig bilde av grunnleggende forståelse for brannsikkerheten.

konseptet 1

Universell utforming

Øvelsen er laget på forskjellige språk og har også versjon med tegnspråk.

universell 1

Totaloversikt

Digibrann er tilrettelagt for større eiendomsporteføljer med dashbord som viser status for alle eiendommer.

Et sanntidsbilde viser hvor mange leietakere som har gjenomført øvelsen og status på deres kunnskap om byggets brannrutiner.

Totaloversikt 1

Dokumentasjon

Digibrann ivaretar myndighetenes krav til dokumentasjon. Øvelserapporter genereres automatisk.

Dokumentasjon 1